Ochrona środowiska obsługa firm

Nasze usługi skierowane są do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, ale również dużych korporacji, które mogą skorzystać z profesjonalnej obsługi w zakresie ochrony środowiska. Obsługujemy:

  • malarnie i lakiernie;
  • stolarnie;
  • warsztaty ślusarskie i mechaniczne;
  • małe zakłady obróbki metalu;
  • firmy usługowe;
  • firmy gastronomiczne;
  • warsztaty szklarskie;
  • drukarnie;
  • gabinety medyczne;
  • warsztaty samochodowe;
oraz wszelkie pokrewne.

oplaty

Opłaty środowiskowe

Oferujemy fachowe usługi w ramach naliczania opłat środowiskowych. Nasza profesjonalna obsługa pozwoli prawidłowo i terminowo dopełnić wszelkich formalności. Przygotowujemy sprawozdania do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych emisjach (KOBIZE).
Czytaj więcej...
odpady

Odpady

Oferta obejmuje kompleksową obsługę dotycząca prowadzenia ewidencji odpadów z wykorzystaniem kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów. W ramach usługi przygotowujemy zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Prowadzimy również nadzór nad umowami odpadowymi z firmami zewnętrznymi i weryfikujemy legalność ich działania. Zajmujemy się monitoringiem ilości wytwarzanych odpadów.
Czytaj więcej...
opakowania

Opakowania

Oferujemy przygotowanie sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań wielokrotnego użytku. Usługa obejmuje również naliczenie opłat produktowych.
Czytaj więcej...
doradztwo

Doradztwo w ramach bieżącej działalności firmy

Chcąc zapewnić naszym klientom szeroką gamę usług oferujemy również profesjonalne doradztwo formalno-prawne w firmie. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra udzieli wskazówek i porad opartych na aktualnych przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych.
Czytaj więcej...
realizacja

Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ

Nasza oferta obejmuje sprawne dopełnienie obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę w zarządzeniach pokontrolnych. Pomagamy w eliminowaniu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w Państwa Firmie.
Czytaj więcej...
 
Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta